Kişisel Verilerin İşlenmesi

2016/679 sayılı Genel Veri Koruma

 Yönetmeliğine (“GVKY”) uygun olarak, bu Onay Formunun içeriğini

 okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. Kişisel bilgilerimin (hassas

 kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) Gizlilik Bildirimi’nde

belirtilen  tüzel kişi ve/veya bağlı kuruluşları (“Kontrolör”)

tarafından GVKY’a,  Kontrolörün linkte yer alan gizlilik bildirimine

(“Gizlilik Bildirimi”)  ve kişisel verilerin korunması için yürürlükte

olan ilgili diğer tüm  mevzuata tamamen uygun olarak işleneceğini kabul

ediyorum.

GVKY,kişisel  verilerin

işlenmesi ve kişisel verilerin serbest dolaşımı ile ilgili  kurallar

hususunda, gerçek kişilerin korunması ile ilgili kuralları  belirler.

Gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de  kişisel

verilerin korunmasına ilişkin haklarını korur. Dürüstlük, kanuna

 uygunluk ve şeffaflık ilkeleri temelinde, kişisel verileriniz sadece bu

 amaçlarla ve Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olacak şekilde toplanır,

 işlenir ve aktarılır.


Kişisel verilerimin geçici,      sabit veya sürekli iş ve istihdam

 olanakları sağlama amacıyla; mevcut      pozisyonlar ile ilgili uyarı

 göndermek amacıyla; bireysel gelişim ve      kariyer planlarının

 değerlendirilmesi için profillerin ve mesleki      becerilerin

 değerlendirilmesi (otomatik araçlar dahil) amacıyla; ve eğitim      ve

 değerlendirme kurslarına katılım ve katılım amacıyla (Gizlilik

      Bilidirmi’nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi) işlenmesine

 ilişkin      olarak;

Kişisel bilgilerimin faks,      e-posta, sms ve mms aracılığıyla,

 (Gizlilik Bildirimi’nde daha ayrıntılı      olarak açıklandığı şekilde)

  yürütülen interaktif iletişim, Pazar      anketleri ve istatistiksel

 çalışmalar dahil olmak üzere pazarlama      faaliyetlerinin ve ticari

 iletişimin tanıtımı amacıyla işlenmesine ilişkin      olarak;

Hassas verilerimin yalnızca      kaçınılmaz bir şekilde gerekli

 olduğu durumlarda ve Gizlilik Bildirimi’nde      daha ayrıntılı olarak

 açıklanan amaçlar için işlenmesine ilişkin olarak;      kişisel

 verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata

      tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.Copyright © 2022 DR Dental

 Bu site Zenith Dijital® trafından hazırlanmıştır.